Sport logoer – varemerke

Sportslogoer er en viktig del av de store sportshusene og fotballag, så vel som alle andre idrettslag. Logoer har en verdi. Verdien ligger i gjenkjennelsen. Har man en logo alle kjenner igjen kan man tjene veldig mye penger på at folk kjenner symbolet igjen. Ikke alle logoer bringer gode assosiasjoner, men innen sport er synlighet viktig. Synlighet trekker sponsorer, reklameavtaler og tilbud for deltagelse andre steder enn der man vanligvis er.

Ettertiden har vist at mange av de enkle og nokså lite kompliserte logoene har fått mye opperksomhet. Nå skal det sies at mange av selskapene som har gjort det stort og vokst veldig mye ikke har kun gjort det på grunn av sin logo. Det er produktet som selger og ikke logoen som selger produktet. Men logoen har en verdi for produktet og assisterer i å selge produktet.

Ser man på listen over de mest verdifulle idrettslogoene i verden er den slik:

1 Dallas Cowboys

2 Real Madrid

3 Barcelona

4 New York Yankees

5 Prestige Worldwide

6 New England Patriots

7 New York Knicks

8 Washington Redskins

9 New York Giants

10 Los Angeles Lakers

10 San Francisco 49ers

12 Bayern Munich

Logoen til laget på topp har en verdi på 4 milliarder dollar mens laget på bunn har en verdi på 2,68 milliarder dollar. Med slike verdier er det viktig at man beskytter logoene sine. Alle seriøse aktører varemerkeregistrerer sine logoer. Varemerkeregistrering er en måte å juridisk vise verden at dette er min logo, og hvis noen prøver å etterligne en registrert logo kan man bruke registrering som bevis på at man eier en logo og at personen som etterligner logoen gjorde dette lenge etter registreringsdatoen.

Poenget med varemerke er å vise at denne varen kommer fra det og det laget, samt at en vare med dette spesifikke varemerke representerer kvalitet. Går man i supporterbutikken til Barcelona rundt omkring i verden vil man se Barcelona logoen på t-skjorter, baller, sko, osv. Når man kjøper noe med Barcelona logoen på, som ikke er en ulovlig kopi av logoen, men et offisielt produkt vet man at denne drakten er Barcelona. Barcelona samarbeider også med NIke. Nikelogoen er også på drakten så man vet at draften kommer fra selskapet Nike. Begge disse logoene viser at drakten kommer fra selskapene og at dette reflekterer en viss kvalitet.

Dette er viktig for selskapene. En av de store styrkene til for eksempel Nike er at vi som forbrukere vet at hvis vi kjøper noe med Nike merke på er det kvalitet. Det vil vare nokså lenge og det er komfortable klær eller sko å trene i.

Varemerker må registreres. Dette kan man gjøre hos et lands dedikerte myndighet. Det finnes også måter å registrere et varemerke i flere land samtidig. Da får man beskyttet sin logo i mange land som gir deg eneretten til å bruke denne logoen i alle de landene du har registrert logoen. Viktigheten av å beskytte ditt varemerke er å beskytte din goodwill som kundene har gitt deg over flere år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *